07.09.2016

Poziv školama za prijavu posjeta Centru za popularizaciju znanosti i inovacija Istarske županije u školskoj 2016/17 godini

Početkom rujna u školama je vrijeme predlaganja aktivnosti i projekata koje će se ugraditi u planove rada škole i školski kurikulum. Pozivamo škole da postoji mogućnost nadopune školskog programa fizike programom  Fizika plus u Centru za popularizaciju znanosti i inovacija Istarske županije.

Centar je prošle školske godine posjetilo 1380 učenika osnovnih i srednjih škola Istarske županije za koje su se izvodila predavanja i pokusi vezani za nastavu fizike.

U Centru se mogu izvoditi pokusi iz klasične fizike:

·mehanika,

·optika,

·termodinamika,

·elektromagnetizam i

·elektrotehnike.

 i moderne fizike:

 ·fiziku čvrstog stanja i

·osnove atomske fizike.

Posjete su za učenike besplatne, jer je program sufinanciran od Grada Pule i Istarske županije.

Pozivamo vas da se do 30.rujna javite kako bi napravili plan posjete škola u Centru sa ciljem približavanja učenicima zanimljivosti vezane uz prirodne znanosti.

Hodogram posjeta možete dogovoriti sa  gospodinom Mariom Turićem (mob.098701346).

The project is co-funded by the European Union, instrument for Pre-Accession Assistance

This publication has been produced with the financial assistance of the IPA Adriatic Cross-Border Cooperation Programme. The contents of this publication are the sole responsibility of the project Beneficiary and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the IPA Adriatic Cross-Border Cooperation Programme Authorities.