O nama

Centar za popularizaciju znanosti i inovacija Istarske županije

Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o., u suradnji sa Zajednicom tehničke kulture Pula, osnovala je i opremila Centar za popularizaciju znanosti i inovacija Istarske županije tijekom 2015. godine. IDA je omogućila nabavu opreme za opremanje novoosnovanog Centra u sklopu europskog projekta Smart inno (Program Jadranske prekogranične suradnje -IPA II) a Zajednica tehničke kulture Pula omogućila je adaptaciju prostora. Cilj opremanja i uspostave Centra smještenog u Puli, koji je namijenjen djeci od osnovnih do završenih razreda srednje škole, popularizacija je znanosti među najmlađima kojima će se omogućiti da svoju prirođenu znatiželju i interes pretvore u ljubav prema znanosti i istraživanju. Centar će omogućavat učenje temeljnih prirodnih zakona na jednostavan i zanimljiv način kroz interaktivne pokuse za koje postoje nastavna sredstva. Doći će do podizanja razvojnog potencijala županije, osnaživanja infrastrukture za istraživanje i razvoj s ciljem poticanja tehnološkog razvoja regije. Centar u Puli je prvi i trenutno jedini u Hrvatskoj, povezivanje sa sličnim institucijama u svijetu kojih ima oko 3000 također predstavlja jedan od ciljeva.
U Istarskoj županiji djeluju brojne predškolske ustanove, 48 osnovnih škola, 22 srednje škole, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Politehnika Pula s ukupno oko 2000 studenata. Centar se također nalazi u neposrednoj blizini Sveučilišne knjižnice u Puli, Arheološkog muzeje Istre, Povijesnog i pomorskog muzeja Istre i Tehničke škole u Puli, što omogućuje bolju suradnju institucija s Centrom. Otvaranje Centra predstavlja važnu kariku razvoja u lancu obrazovanja kroz promociju znanosti i povezivanje formalnih i neformalnih oblika učenja, ključnog za razvoj budućih naraštaja kao konkurentne radne snage i posljedično razvoj inovacija u gospodarstvu.

Aktivnosti i usluge:

The project is co-funded by the European Union, instrument for Pre-Accession Assistance

This publication has been produced with the financial assistance of the IPA Adriatic Cross-Border Cooperation Programme. The contents of this publication are the sole responsibility of the project Beneficiary and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the IPA Adriatic Cross-Border Cooperation Programme Authorities.