Accessibility Tools

Kritikama i pohvalama možemo popraviti svoj rad. Ovdje možete vidjeti što mediji pišu o nama

Iz medija

Image
Nadogradnju  web stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda  u sklopu projekta „Snagom Tehnologije, Edukacijom i Motivacijom udruga za popularni STEM – STEM udruga za popularni STEM“.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Istarske razvojne agencije – IDA d.o.o..
Centar za popularizaciju znanosti i inovacija Istarske županije
Sva prava pridržana © 2023.