Accessibility Tools

U PULI PREDSTAVLJEN FABLAB I MOGUĆNOSTI KREATIVNOG KORIŠTENJA U SKLOPU PROJEKTA STEM UDRUGA ZA POPULARNI STEM

U PULI PREDSTAVLJEN FABLAB I MOGUĆNOSTI KREATIVNOG KORIŠTENJA U SKLOPU PROJEKTA STEM UDRUGA ZA POPULARNI STEM

U Centru za popularizaciju znanosti i inovacija Istarske županije pri Zajednici tehničke kulture Pula održana je 19.06.2023.  godine edukacija za STEM edukatore na temu “Mogućnosti kreativnog korištenja FabLaba” u sklopu projekta „Snagom Tehnologije, Edukacijom i Motivacijom udruga za popularni STEM – STEM udruga za popularni STEM“.

FabLab je novoopremljeni tehnološki kutak u sklopu navedenog Centra, u kojem će učenici i studenti, razne udruge, škole i vrtići, start-upovi, kao i hobisti i cijela zainteresirana javnost moći učiti, dijeliti znanje, stvarati i inovirati, poštujući načela održivosti, uključivosti i poticanja raznolikosti, a  edukacija je održana kako bi se zainteresiranim korisnicima pojasnio i približio sam koncept FabLaba, uz brojne primjere dobre prakse u Europi i svijetu, kaoo i postavili temelji za razvoj nekih budućih obrazovnih i poduzetničkih projekata.

Naime, FabLabovi kao otvoreni centri koji potiču inovaciju i napredak nisu novina, pa tako u raznim  zemljama Europe i svijeta već niz godina postoje radionice u kojima pojedinci, odgojno-obrazovne ustanove, zajednice ili tvrtke (posebice tehnološki start-upovi) mogu pristupiti raznim alatima kao što su 3D pisači i skeneri, laserski rezači, CNC strojevi, elektroničke komponente i drugi alati potrebni za edukaciju u STEM području, prototipiranje i izradu različitih predmeta.

U Puli je za sada zahvaljujući projektu nabavljena oprema koja se sastoji od stroja za recikliranje plastike, eksikatora plastike, uređaja za izradu filamenta za 3D printer, 3D skenera, dva 3D printera te uređaja za lasersko rezanje i graviranje.

O mogućnostima koji pruža pulski FabLab jučer je na edukaciji za STEM edukatore govorila Mojca Tavčar-Benčić iz Agilne agencije, inicirajući međusobni dijalog dionika, prvenstveno predstavnika udruga iz područja STEMa i umjetnosti, kao i gospodarstvenika i drugih zainteresiranih za otvorenu i poticajnu suradnju. 

Nositelj projekta je Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnoga društva, a partneri na projektu su Zajednica tehničke kulture Pula (koja upravlja Centrom za popularizaciju znanosti i inovacija Istarske županije), Grad Pula – Pola, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, udruga Matematičko društvo „Istra“, udruga Društvo za robotiku Istra, udruga Morski obrazovni centar Pula te Istarska razvojna agencija – IDA d.o.o..

Ukupna vrijednost projekta "STEM udruga za popularni STEM" je 326.766,42 EUR, od čega je 277.751,46 EUR sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda dok preostali dio osigurava Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Centar za popularizaciju znanosti i inovacija Istarske županije
Sva prava pridržana © 2023.